#

Bedrijfsbeveiliging

Calamiteiten, inbraak of brand beperken zich vaak niet tot alleen materiële schade, het kan ook de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk voor u om te weten dat onze werkzaamheden zich niet beperken tot preventieve controles maar dat wij er ook zijn om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Onze werkzaamheden voeren wij op de onderstaande 2 manieren uit:


1 Mobiele surveillance

Waarmee wij ons onderscheiden van alle andere beveiligingsdiensten is dat wij uitsluitend op lokaal niveau opereren met onze mobiele surveillance en alarmopvolging.


Onze mobiele surveillance houdt toezicht en verricht controles bij bedrijven, particulieren, winkels, scholen, bij verenigingen en op bedrijventerreinen. Hierbij wordt onze mobiele surveillance ondersteund door een Track en Trace zodat wij altijd terug kunnen kijken waar onze surveillance zich bevindt of kunnen terugzien wanneer de surveillance bij u bedrijf was.

Ons dienstenpakket op het gebied van mobiele surveillance omvat:
• Alarmopvolging: Door lokaal te werken zijn we snel ter plaatse.
• Preventieve controlerondes: Dit kan op vaste of variabele tijdstippen.
• Opening- en sluitrondes: Van uw bedrijfspand door onze mobiele surveillancedienst.
• Begeleidingen: Tijdens een sluiting begeleid onze surveillant uw werknemer op risicovolle werklocaties of bij sluiting van een tankstation.


2 Bewaking

Bij bewaking, ook wel stationaire dienst genaamd, zijn onze beveiligers vaak preventief aanwezig en belast met controlerende taken. Onze werkzaamheden beperken zich niet alleen tot de nachtelijke uren maar ook overdag en in de avonduren. Naast het houden van preventief toezicht wordt er ook gecontroleerd op naleving van het bedrijfsreglement of wordt er zorg gedragen voor orde en rust op uw terrein of bedrijfspand. Onze diensten op het gebied van bewaking hebben wij onderverdeeld in:
• Objectbeveiliging: Preventieve aanwezigheid controlerende taken.
• Receptiediensten: in vakantietijd, bij ziekte of extra toezicht.
• Winkelsurveillance: Preventief en repressief optreden tegen diefstal.


Beveiligingsoplossingen door samenwerking

Naast mobiele surveillance en bewaking bieden wij ondernemers mogelijkheden gebruik te maken van ons partners waarmee wij samenwerken op het gebied van:
• Aansluiting Particuliere Alarmcentrale (PAC)
• Beveiligingstechniek
• Recherchediensten
• Hondenbeveiliging