#

Diensten voor Particulieren - Rouw- & Uitvaartbewaking

Omdat het verlies van een dierbare al erg genoeg is bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van onze dienst rouw- en uitvaartbewaking. Tijdens het afscheid nemen is er vaak een verhoogt risico en kunnen wij de onbeheerde woning(en) van de overledene of diens naasten bewaken tegen diefstal, inbraak of vernieling.

Naast het beveiligen van woonhuis en objecten bieden wij de volgende mogelijkheden aan.
- Observeren directe woonomgeving, terreinen of landgoed.
- Verzorgen telefoon of receptiediensten
- In ontvangst nemen van bloemen en kransen
- Te woord staan en begeleiden bezoekers
- Parkeerbeheer tijdens uitvaart

Wilt u meer weten over rouw en uitvaartbewaking..
Ga dan naar contact. Ons voorstel is geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.